Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Szkolnictw​o Polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1921-1939

 macierz_szkolna_m

Wystawę można oglądać w dniach od 20 października do 26 listopada 2011 roku w holu wystawowym PAN Biblioteki Gdańskiej,  ul. Wałowa 24 w Gdańsku.

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy szkolnictwa dla mniejszości polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku była ustawa Volkstagu z 20 grudnia 1921 roku. Na mocy tej ustawy rodzice narodowości polskiej posiadający obywatelstwo gdańskie mogli wystąpić z wnioskiem do władz szkolnych o nauczanie ich dzieci w szkołach publicznych z polskim językiem wykładowym. Senat gdański nie zamierzał jednak wcielać w życie postanowień ustawy, dlatego też organizacje polskie zdecydowały się powołać w 1921 roku polską organizacją oświatową - Macierz Szkolną w Gdańsku. W latach 1921–1939 powstał kompletny system szkolnictwa polskiego - od ochronek dla kilkuletnich dzieci aż do Gimnazjum ogólnokształcącego wraz z opieką lekarską, koloniami letnimi i bursą dla uczniów.

 macierz_szkolna_m

Temat ilustrują między innymi: fotografie grona nauczycielskiego, programy akademii rocznicowych oraz zachowane kroniki szkolne. 

                    Zapraszamy.    PAN Biblioteka Gdańska,  ul. Wałowa 24 w Gdańsku.

opal copy