Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

W Bibliotece Gdańskiej PAN

Dwie wystawy

Do Biblioteki Gdańskiej PAN warto zaglądać nie tylko jako czytelnik. Miłośnicy historii  mogą tu posłuchać wykładów, np. o dokonaniach Jana Heweliusza lub obejrzeć ciekawą ekspozycję, poszerzającą naszą wiedzę oprzeszłości Gdańska i Pomorza.
Do 26 listopada 2011 r. w holu wystawowym w nowym budynku (ul. Wałowa 24) prezentowane są fotografie, afisze  okolicznościowych uroczystości patriotycznych, np. w Gimnazjum Polskim z okazji 900-lecia koronacji Bolesława  Chrobrego czy koncertów 3-majowych, imprez sportowych i teatralnych, kroniki szkolne, świadectwa i legitymacje  uczniowskie, np. pamiątki dokumentujące działalność polskich placówek oświatowych w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1921 – 1939.

Warto przypomnieć, że podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy szkolnictwa dla mniejszości  polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku  była ustawa Volkstagu z 20 grudnia 1921 roku. Na mocy tej ustawy rodzice narodowości polskiej posiadający obywatelstwo gdańskie mogli wystąpić z wnioskiem do władz szkolnych o nauczanie ich dzieci w szkołach publicznych z polskim językiem wykładowym. Senat gdański nie zamierzał  jednak wcielać w życie postanowień ustawy, dlatego też organizacje polskie zdecydowały się powołać w 1921 roku  polską organizacją oświatową - Macierz Szkolną w Gdańsku. W latach  1921–1939 powstał kompletny system szkolnictwa polskiego - od ochronek dla kilkuletnich dzieci aż do gimnazjum ogólnokształcącego wraz z opieką lekarską, koloniami letnimi i bursą dla uczniów.


Natomiast do 2 grudnia  w Historycznym Gmachu GB PAN (ul. Wałowa 15) czynna jest wystawa „Reklama w Wolnym Mieście Gdańsku”. W tym przypadku bibliotekarze pokazują różnorodne ogłoszenia reklamowe z przedwojennych gdańskich gazet  i  czasopism. Te „okruchy” codzienności wiele mówią o Gdańsku lat 20. i 30.

Wnikliwi obserwatorzy bez trudu znajdą reklamy firm, które jeszcze dzisiaj funkcjonują na rynku, a także zadumają się nad "barwnym" językiem reklamy.


Dor.

opal copy