Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

100 mieszkań wyremontowanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Liczba lokali wyremontowanych w tym roku przez ekipy zatrudniane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych przekroczyła już sto.  W trakcie remontu jest obecnie jeszcze około 50 pomieszczeń, a kolejne 30 w trakcie postępowań przetargowych. Według planu założonego przez GZNK do końca roku zostanie wyremontowanych łącznie 300 lokali.Związkowa 7A po

Związkowa 7A przed

W Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych oprócz Pionu Technicznego, który zleca i nadzoruje remonty powierzane firmom zewnętrznym, sprawnie działa Grupa Remontowa, utworzona 1 marca 2016 r. Na starcie liczyła 60 pracowników rekrutowanych z PUP w Gdańsku, obecnie zatrudnia 64 osoby. W roku 2016 pracownicy wyremontowali 55 lokali mieszkalnych oraz 3 użytkowe. Całkowitej renowacji poddano również 17 lokali użytkowych oraz mieszkań zalanych podczas ubiegłorocznej ulewy.

Grupa Remontowa doraźnie remontuje również elementy małej architektury, w tym schody, chodniki, a także piwnice. Pomaga ponadto przy remontach świetlic i pomieszczeń w placówkach oświatowych.

2a.Szpaki 3d

2.Szpaki 3D przed

 W roku ubiegłym  wspomogła również w drobnych pracach remontowych w lokalach należących do NGO-sów znajdujących się na terenie Gdańska. Grupa była również inicjatorem nasadzeń przy ul. Kaplicznej. Prowadzi konserwacje i pogotowie lokatorskie na terenie BOM8. Na bieżąco remontuje place zabaw oraz wymienia piasek w piaskownicach na terenach administrowanych przez GZNK. W roku bieżącym Grupa Remontowa ma jeszcze w planie wyremontowanie około 100 lokali mieszkalnych oraz 5 -7 lokali użytkowych.

Ponadto podczas ostatnich lipcowych wzmożonych opadów deszczu, pracownicy Grupy Remontowej wraz z pracownikami Działu Utrzymania Porządku i Czystości GZNK ułożyli około 3 500 worków z piaskiem, w celu zabezpieczenia mieszkańców Dolnego i Górnego Wrzeszcza przed ewentualnymi skutkami podtopień.

Grupa Remontowa nawiązała w roku ubiegłym współpracę z Centrum Integracji Społecznej Gdańsk. Dzięki temu pracę znalazło 7 osób będących podopiecznymi CIS, działającego pod egidą Fundacji Brata Alberta. Są to osoby wykluczone społecznie, które dzięki Fundacji oraz GZNK SZB znalazły stałą pracę. Nadmienić należy, że dzięki stabilnej, bezpiecznej pracy wielu z pracowników grupy remontowej po raz pierwszy było na urlopie (wielu po raz pierwszy od 20-30 lat).

Falc Polonusa - po 1Falc Polonusa - przed 1W załączeniu zdjęcia mieszkań przed i po remontach przeprowadzonych na zlecenie przez GZNK.

 

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

opal copy