Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

"INNA" zakończy projekt "Everyman"

Spektakl „INNA?” to wynik pracy wieńczący projekt „Każdy z nas” (Everyman), który rozpoczął się na początku października 2017 roku

Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza z nich przeznaczona była na warsztaty dramowe, których celem było uświadomienie uczniom czym jest praca w zespole, jakimi wartościami kierujemy się w życiu społecznych oraz tym jak czują się osoby wykluczone.

W trakcie zajęć wykorzystano pracę z przedmiotem (zwaną techniką przynęty lub stymulatorów), która przewiduje budowanie przez uczestników zajęć, historii konkretnego bohatera pozostającego w sytuacji kryzysu lub trudnego wyboru. W oparciu o przedstawioną sytuację bohatera problem analizowany jest z różnych perspektyw, a grupa angażowana jest w aktywne poszukiwanie realnych rozwiązań. Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenerki Fundacji Drama Way - Marię Deptę i Aldonę Żejmo-Kudelską i objęły uczniów sześciu klas Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku.

 

Po przeprowadzeniu warsztatów rozpoczęła się druga część projektu. Z 12 uczniami SP. nr 16, którzy zgłosili się po warsztatach dramowych, zaczęliśmy pracę nad spektaklem realizowanym w konwencji Teatru Forum. Temat przedstawienia wynikał z historii uczestników zajęć oraz problemów młodych ludzi i oscylował wokół kwestii związanych z innością oraz wykluczeniem z grupy. Główna bohaterka Ola jest poddana presji przez swoje rówieśniczki. Powoduje to, że nie reaguje na sytuacje, w których mogłaby się przeciwstawić i pomóc innym, przez co sam staje się INNĄ narażając się przy tym na szykany rówieśników. Podejmuje złe decyzje co wpływa na pogorszenie się jej sytuacji w klasie oraz  obniżenia samooceny. Do pracy nad spektaklem wykorzystano narzędzia Teatru Forum reprezentującego nurt teatru zaangażowanego do rozwiązywania trudnych problemów z udziałem widowni. Wykorzystanie metody jakie daje Teatr Forum, w którym nie ma jednego słusznego zakończenia, w którym interwencje widzów mogą zmienić bieg wydarzeń jest czymś tak dalece absorbującym, że zapomina się o granicy dzielącej aktorów i widzów. Widzowie będąc w roli, uczą się komunikować złość, stawiać granice, mówić o swoich potrzebach, co w dobie narastającego problemów wśród młodych ludzi, nietolerancji, mowy nienawiści, agresji jest wartością niezwykle pożądaną.

Termin spektakli | 7 grudnia 2017, godz. 18.00; 11 i 12 grudnia, godz. 11.00
miejsce | GAK ul. Dworcowa 9 - sala widowiskowaorganizatorzy projektu | Teatr Gdański Archipelag Kultury, SP. nr 16, Europejskie Centrum Solidarności.


www.ecs.gda.pl

opal copy