Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

4 firmy chętne do opracowania koncepcji i dokumentacji bezkolizyjnych przekroczeń na Oruni

Dzisiaj, 30 listopada w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na opracowanie koncepcji i dokumentacji bezkolizyjnych przekroczeń torów kolejowych na Oruni. Oferty cenowe złożyło czterech wykonawców. Teraz zgłoszenia będą weryfikowane.

Na opracowanie koncepcji i dokumentacji zamawiający zamierzał przeznaczyć 2,2 mln zł. Swoje oferty złożyło czterech wykonawców. Po weryfikacji dokumentów ogłoszona zostanie informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W zakresie przygotowywanej dokumentacji uwzględniono potrzebę w pierwszym etapie opracowania wielowariantowej koncepcji budowy wiaduktu drogowego w okolicy ul. Sandomiejskiej i wiaduktu kolejowego w okolicy ul. Równej. W drugim etapie zakładano opracowanie dokumentacji projektowej dla przekroczeń magistrali kolejowej w okolicy ul. Sandomierskiej z dokumentacją środowiskową i aplikacyjną.

 

Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto PLN

1

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

ul. Zbytkowa 2, 80-253 Gdańsk

1 482 150,00

2

Biuro Projektów Budownictwa

Komunalnego S.A.

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdańsk

1 939 860,42

3

Mosty Katowice Sp. z o.o.

ul. Rolna 12, 40-555 Katowice

1 648 200,00

4

Mosty Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Jaśminowy Stok 12a

80-177 Gdańsk

1 834 545,00

 

alt URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

opal copy