Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

30 otwartych konkursów na dyrektorów placówek oświatowych

alt

Ogłoszono I turę konkursów na dyrektorów 10 placówek oświatowych w Gdańsku. Łącznie przewidziano w tym roku trzy tury, w których wybranych ma być 30 dyrektorów: szkół, przedszkoli, ośrodków, poradni.

Konkursy są otwarte dla publiczności, co oznacza, że osoby zainteresowane mogą w nich uczestniczyć w charakterze obserwatorów w czasie, gdy kandydat prezentuje swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, a także gdy odpowiada na pytania członków komisji.

- Publiczność nie może w jakikolwiek sposób utrwalać autorskich koncepcji przedstawianych przez kandydatów. Zgodnie z obowiązującym prawem, pytania kandydatom może zadawać jedynie komisja konkursowa, która decyzję podejmuje podczas zamkniętej części posiedzenia – podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk. - Szukamy kandydatów lubiących siebie i innych, świadomych swoich talentów i umiejących zarządzać nimi, otwartych na współpracę w zespole oraz na zmiany, które są filarem rozwoju – zaznacza.

W roku 2017 Gdańsk przeprowadził 70 konkursów. Sześć konkursów nie wyłoniło kandydata, a w przypadku dwóch konkursów nikt się nie zgłosił. W takim przypadku to prezydent wskazuje kandydata, ale uzgadnia to z Pomorskim Kuratorem Oświaty. Jeżeli go nie znajdzie, może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora (p.o. dyr) wicedyrektorowi tej szkoły, a jeżeli nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy (do czasu rozstrzygnięcia konkursu).

Konkursy będą przeprowadzane przez komisje w składzie: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 3 przedstawicieli organu sprawującemu nadzór pedagogiczny, po 2 przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po 1 przedstawicielu związków zawodowych.

Tradycyjnie już konkursy będą się odbywać  w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238 - sala 120 (I piętro) - w dniach 21.02.2018r. (poz. od 1 do 6 poniższego zestawienia) i 23.02.2018r. (poz. od 7 do 10). Termin składania dokumentów mija 6 lutego 2018r. W związku ze zmiana przepisów po raz pierwszy dopuszcza się również możliwość składania ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Kandydat jest obowiązany przedstawić komisji konkursowej w dniu konkursu oryginały dokumentów, przekazanych drogą elektroniczną. Procedura składania dokumentów w postaci elektronicznej znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku – ePUAP -  Sprawy ogólne – Pisma do urzędu
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/UMGDA

Informacje, w których szkołach odbędą się konkursy, można znaleźć poniżej.

1.       

Przedszkole nr 5

80-462 Gdańsk ul. Burzyńskiego 10a

2.       

Przedszkole nr 22

80-111 Gdańsk ul. Kartuska 104a

3.       

Przedszkole nr 41             

80-768 Gdańsk ul. Głęboka 19

4.       

Szkoła Podstawowa nr 11

80-620 Gdańsk ul. Stryjewskiego 28

5.       

Szkoła Podstawowa nr 19

80-041 Gdańsk ul. Hoene 6

6.       

Szkoła Podstawowa nr 50

80-837 Gdańsk ul. Grobla IV 8

7.       

Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „CONRADINUM”

80-218 Gdańsk ul. Piramowicza 1/2

8.       

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

80-426 Gdańsk ul. Hallera 16/18

9.       

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

80-058 Gdańsk ul. Smoleńska 5/7

10.    

Gdańska Szkoła Szermierki

80-301 Gdańsk ul.

VII Dwór 7

opal copy