Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

W czwartek sesja Rady Miasta, w środę – wideoczat z przewodniczącymi klubów PO i PiS

Przewodniczący obydwu klubów w Radzie Miasta Gdańska – Piotr Borawski (PO) i Kazimierz Koralewski (PiS) – będą gośćmi wideoczatu, który rozpocznie się w środę 24 stycznia o godz. 12.00 na stronie www.gdansk.pl

Przewodniczący klubów rozmawiać będą o najważniejszych tematach i projektach uchwał, które pojawią się podczas wrześniowej Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w czwartek 25 stycznia – początek o godz. 9.00.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami, na Sesji zostanie przedstawiony „Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu podziału Dzielnicy Chełm na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę Orunia Górna”. Przedstawi go Piotr Spyra – Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego.

Na styczniową sesję przygotowano projekty uchwał dotyczące m.in.:

- uchwalenia aż dziewięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego;

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie założenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz Gdański;

- nadania imion czterem gdańskim przedszkolom.

Szczegółowy porządek sesji w załączeniu.

opal copy