Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Prawie 110 mln zł na podniesienie jakości edukacji w Gdańsku

1841 tabletów, 352 laptopy, specjalistyczne pracownie, 50 kajaków, prawie 20 tys. uczniów objętych zajęciami dodatkowymi, ponad 3 tys. przeszkolonych nauczycieli, 35 nowych oddziałów przedszkolnych, modernizacja szkół zawodowych - to tylko niektóre z efektów sześciu wielkich projektów edukacyjnych zrealizowanych w Gdańsku i współfinansowanych z funduszy unijnych.

Konferencja podsumowująca realizację projektów edukacyjnych w Gdańsku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 odbyła się w czwartek w Europejskim Centrum Solidarności.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk podkreślił podczas konferencji, że z działań w ramach projektów skorzystało więcej osób, niż na początku zakładano. - Sprzęt może się zestarzeć, ale to co zostaje, to potęga umysłów przeszkolonych nauczycieli, którzy zechcą pracować z kolejnymi pokoleniami uczniów mając do dyspozycji te fantastyczne, nie tylko techniczne, narzędzia – mówił.

W każdej szkole podstawowej w Gdańsku – pracownia multimedialna

Podczas konferencji odbyło się symboliczne przekazanie mobilnych pracowni tabletowych firmy Apple, które trafią do wszystkich 71 gdańskich szkół podstawowych. W każdym zestawie jest 25 iPadów dla uczniów, jeden dla nauczyciela, stacje dokujące oraz zintegrowany z nimi ekran do prezentacji. Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, który na taką skalę wyposaża szkoły w tego rodzaju sprzęt.

Szkolimy uczniów przedsiębiorczych empatycznych rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe. Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość.

Rozwijanie u uczennic i uczniów kompetencji kluczowych, wzrost kompetencji zawodowych i społecznych nauczycielek i nauczycieli oraz rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – to cele dwóch zakończonych w październiku projektów edukacyjnych: „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe” oraz „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość. Wartość obu projektów to 45,8 mln zł, z czego 43,5 mln zł pochodzi z UE.

Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakupiono 1841 tabletów i 352 laptopów oraz m.in. 78 monitorów interaktywnych i 10 kamer cyfrowych. Szkoły otrzymały też 71 zestawów do nauki matematyki, 206 zestawów do nauki podstaw programowania, 85 zestawów do nauki programowania w klasach 4-6 i 80 zestawów Sam Labs Steam. Powstało też pięć pracowni komputerowych dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Powstało też m.in. 17 sal do terapii integracji sensorycznej, dwie sale do pracy metodą Marii Montessori, dwie pracownie kulinarne i dwie pracownie stolarskie oraz siedem pracowni – ogrodów przyszkolnych ze stacjami meteorologicznymi.

Do szkół zakupiono m.in. 50 kajaków, 190 fantomów szkoleniowych oraz 190 szkoleniowych defibrylatorów (AED) i 60 defibrylatorów.

Efektem realizacji tych projektów jest podniesienie kompetencji przez prawie 20 tys. uczniów i 3,3 tys. nauczycieli podczas 174 tys. godzin zajęć. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podnosili swoje kompetencje w obszarach: matematycznym, informatycznym, naukowo-technicznym, językowym, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych. Uczestniczyli w warsztatach antydyskryminacyjnych, żeglarskich oraz w zakresie pierwszej pomocy. Nauczyciele mogli uczestniczyć w kursach, szkoleniach, warsztatach i studiach podyplomowych.

Natomiast jeszcze przez kilka lat potrwa w Gdańsku realizacja łącznie czterech projektów dotyczących przedszkoli oraz szkolnictwa zawodowego.

„Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków”

„Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska – przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1”

Projektami objętych zostało sześć przedszkoli w Gdańsku; powstało w sumie 35 nowych oddziałów przedszkolnych dla 872 przedszkolaków, w tym:

- Przedszkole nr 82 przy ul. Damroki; 10 nowych oddziałów przedszkolnych dla 250 dzieci

- Przedszkole nr 83 przy ul. Stanisława Dąbka; 7 nowych oddziałów przedszkolnych dla 175 dzieci

- Przedszkole nr 80 przy ul. Kolorowej; 6 nowych oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci

- Przedszkole nr 39 przy ul. Opackiej; 1 nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci

- Przedszkole nr 81 przy ul. Wilka Krzyżanowskiego; 1 nowy oddział przedszkolny dla 22 dzieci

- Przedszkole nr 83 przy Lawendowe Wzgórze 1; 10 nowych oddziałów dla 250 dzieci

W większości przedszkoli pieniądze przeznaczono na pełne wyposażenie placówek - sal dydaktycznych, szatni, kuchni, w dwóch przeprowadzono przebudowy, dzięki którym utworzono dodatkowe sale dla przedszkolaków. Zapewniono także finansowanie bieżącego utrzymania nowych oddziałów od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W ramach Projektu zrealizowano pełne wyposażenie sal dydaktycznych wraz z łazienkami i zapleczem w przedszkolu Lawendowe Wzgórze.

Łączna wartość projektów to 9,7 mln zł, z czego 8,3 mln zł pochodziło z funduszy unijnych.

„Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

„Rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkól zawodowych w Gdańsku”

Wzrost poziomu zatrudnienia absolwentów szkól zawodowych poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego, rozwijanie u uczennic i uczniów kompetencji kluczowych, potrzebnych na rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych i społecznych kadry nauczycielskiej oraz modernizacja i adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni w wybranych szkołach zawodowych w Gdańsku – to cele dwóch projektów realizowanych w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Dzięki realizacji projektów o łącznej wartości 54,2 mln zł (w tym 46,6 mln zł pochodzi z funduszy unijnych) zakładane jest wsparcie dla 2750 uczniów, 150 nauczycieli oraz ośmiu instruktorów praktycznej nauki zawodowej.

Jeden z projektów zakłada modernizację i adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni w zespołach szkół: samochodowych, łączności, energetycznych, gastronomiczno-hotelarskich, architektury krajobrazu i handlowo-usługowych oraz w Państwowych Szkołach Budownictwa i w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum.

W realizacji projektów uczestniczyły: Fundacja Edukacyjna ODiTK, Stowarzyszenie Morena, firma VULCAN, firma DC Edukacja oraz reprezentujące partnera wiodącego (Miasto Gdańsk) Biuro Projektów w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

W załączniku - tablice informacyjne.

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

opal copy