Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

„Wędrówki po Wrzeszczu”

Opowieści sercem pisane

werowkim

 

 W księgarniach można już kupić „Wędrówki po Wrzeszczu”, historię jego przeobrażenia z wsi nad Strzyżą  w podmiejskie letnisko, a następnie w jedną z najważniejszych dzielnic Gdańska.
Nie jest to jednak zwykły przewodnik czy popularno – naukowa książka, lecz sercem pisana opowieść o  dworach, willach, parkach, kościołach, koszarach, synagodze i wielu innych obiektach, które często codziennie mijamy w pośpiechu, nie dostrzegając ich piękna. ”Wędrówki…” są bowiem plonem niemal dwóch lat wspólnych spacerów mieszkańców zakochanych w swojej dzielnicy, a prywatnie przyjaciół i sąsiadów. Stopniowo odkrywali tajemnice miejsc znanych i nieznanych, by  podzielić się wynikami swoich poszukiwań z innymi miłośnikami historii.
Dzięki temu bogata (prawie 300 ilustracji!)  w ryciny, fotografie i pocztówki publikacja staje się niezwykłą wędrówką w czasie, którą można polecić nie tylko mieszkańcom Wrzeszcza, ale także tym, którzy interesują się historią poznawaną  przez pryzmat życia codziennego.
W czasie promocyjnego spotkania Katarzyna Szczepańska z Komitetu Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz , jedna z inicjatorek tego socjologiczno – edytorskiego przedsięwzięcia, nie kryła radości  z wydania książki i tak owocnego plonu ponad dwudziestu wielogodzinnych wycieczek i dyskusji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Wrzeszcza.
W książce:
* Jakub Szczepański, Siedem i pół wieku Wrzeszcza* Katarzyna Rozmarynowska, Park miejski w Jaśkowej Dolinie* Jan Daniluk, Wrzeszcz skoszarowany* Robert Hirsch, Uwagi o architekturze koszar huzarów we Wrzeszczu* Katarzyna Jacobson-Kowalska, Browar we Wrzeszczu* Robert Hirsch, Kolonie robotnicze fundacji Abegga we Wrzeszczu* Mieczysław Abramowicz, Żydowscy sąsiedzi z Wrzeszcza* Jan Daniluk, Jakub Szczepański, Kościoły Wrzeszcza* Maciej Bakun, Dzieje Portu Lotniczego Gdańsk Wrzeszcz* Lucyna Nyka, Jakub Szczepański, Ukryte potoki Wrzeszcza* Katarzyna Szczepańska, Jakub Szczepański, Potencjał Wrzeszcza.


(jes.)


Wędrówki po Wrzeszczu, Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny i Jakuba Szczepańskich, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2011, 322 s.


Cele stowarzyszenia Komitet Inicjatyw Lokalnych WRZESZCZ:
* Propagowanie idei samorządowej w miejscu zamieszkania.
* Pobudzanie do aktywnego udziału mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym dzielnicy Wrzeszcz.
* Działalność edukacyjna na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
* Współudział w kształtowaniu rozwoju miasta.
* Dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego.
* Dążenie do poprawy zdrowia i poziomu bytowania mieszkańców Wrzeszcza.
* Działanie na rzecz rewitalizacji historycznej zabudowy Wrzeszcza.
* Działalność charytatywna i opiekuńcza.
* Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
* Dostosowanie sieci handlowej do potrzeb mieszkańców Wrzeszcza.
* Uczestnictwo w rozwoju infrastruktury miejskiej Trójmiasta.
* Integracja społeczności lokalnej w celu kształtowania i upowszechniania odpowiedzialności obywatelskiej w imię dobra wspólnego w miejscu zamieszkania.
* Propagowanie i kontynuowania polskich tradycji organizacji i życia społecznego oraz kultury i sportu w Gdańsku.
* Kształtowanie i propagowanie idei wspólnej Europy.

Więcej o działalności KIL Wrzeszcz na portalu www:wrzeszcz.info.pl

opal copy