Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Laptopy i rzutniki zamiast karnetów na pływalnię. Radni Dzielnicy Zaspy Rozstaje rozdysponowali ponad 8,5 tys. zł.

Fot. Włodzimierz Amerski 087 copy

Co zrobić z ponad 8,5 tysiącami złotych, które trzeba wydać i dokładnie rozliczyć do końca 2017 roku? Taki dylemat mieli radni powołanej dopiero co, bo w październiku 2017 roku gdańskiej Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Piotr Skiba, były radny Rady Miasta Gdańska, wpadł na dobry pomysł. Jednogłośnie 13 głosami „za” przegłosowano uchwałę budżetową Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje.

Rozdysponowano środki finansowe przyznane Radzie Dzielnicy w październiku 2017 po udanych wyborach i ukonstytuowaniu się władz Zarządu Dzielnicy. Na swoim trzecim posiedzeniu 27 listopada podjętą uchwałą przeznaczono środki finansowe w kwocie 8 535 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2017 na następujące cele. Zamiast na proponowane dla mieszkańców karnety na pływalnię, przeznaczono po 3 tys. zł. na zakup pomocy dydaktycznych, w postaci laptopów i rzutników dla dwóch osiedlowych szkół – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera i Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Burzyńskiego.

Na Mikołajki, które odbędą się 6 grudnia w godzinach 10-14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera, przyznano 2276 zł. Młodzi mieszkańcy tej dzielnicy są mile widziani.

Fot. Włodzimierz Amerski 088

Zarząd Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje przychylnie odniósł się do propozycji stworzenia za 259 zł dzielnicowej strony internetowej z domeną o nazwie Zaspa-Rozstaje.pl Jej stworzeniem i uruchomieniem zajął się Wojciech Rolczyński. Postanowiono na następne zebranie, które odbędzie się 18 grudnia o godzinie 19, zaprosić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Rozstaje, aby wyjaśnić sporną kwestię zagospodarowania działki przy zbiegu ulic Rzeczpospolita i Jana Pawła II.

Fot. Włodzimierz Amerski 001

Przypomnę, iż wybory do Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje odbyły się 1 października 2017 roku – jako ostatniej dzielnicy spośród 34 gdańskich dzielnic, która jak dotychczas nie miała takiej reprezentacji. W wyborach uczestniczyło 10,8 proc. uprawnionych do głosowania, a więc blisko 1,2 tysiąca mieszkańców Zaspy-Rozstaje.

Rada Dzzielnicy Zaspa Rozstaje 2017

Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Wybrano spośród 22 kandydatów 15 radnych, w tym i mnie, za co wyborcom tą drogą serdecznie dziękuję. Przypomnę też, iż 19 października, w Nowym Ratuszu, na inauguracyjnej sesji Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy (to władza wykonawcza) został Piotr Skiba, a jego zastępcą wspomniany Wojciech Rolczyński. Przewodniczącym Rady Dzielnicy (to władza uchwałodawcza) został Ryszard Balewski, a jego zastępczynią chyba najbardziej aktywna na osiedlu Zofia Marcinkowska.

Roczny budżet Rady Dzielnicy Zaspy Rozstaje (w 2018 r.) będzie wynosić 51,2 tys. złotych. W tym roku jest dużo niższa kwota 8 535 zł, ponieważ wyliczona została jedynie za dwa miesiące działalności radnych (listopad i grudzień 2017 r.)

alt

Włodzimierz Amerski

opal copy