Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Rusza kolejny etap rewitalizacji Dolnego Miasta!

Dolne Miasto i Plac Wałowy ze Starym Przedmieściem czekają zmiany. Na rewitalizację Dolnego Miasta przeznaczonych zostanie prawie 23 mln złotych. Ogłoszono dwa przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ogłoszone przetargi dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu: ul. Przyokopowa, ul. Polna,  ul. Wierzbowa  oraz  Chłodna, ul. Sempołowskiej,  ul. Królikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.

Zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 87 ha zamieszkiwany przez blisko 8 400 osób.  Prace obejmować będą m.in. przebudowę dróg wraz z infrastrukturą podziemną, modernizację chodników, powstaną również miejsca postojowe. Pojawią się nowe kosze na śmieci i ławki. Oprócz tego zostanie zamontowany monitoring i oświetlenie. Planowany termin opracowania dokumentacji to grudzień 2018 r.

- Rozpoczynamy kolejny etap rewitalizacji Dolnego Miasta. Będziemy starali się jak najszybciej przeprowadzić rewitalizację, możliwe, że pierwsze prace uda się wykonać jeszcze w 2019 r. - podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji

Planowane terminy otwarcia ofert dla poszczególnych obszarów :

01.03.2018 r. - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz  z zagospodarowaniem ul. Przyokopowej, ul. Polnej,  ul. Wierzbowej w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

28.02.2018 r.- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz  z zagospodarowaniem ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej,  ul. Królikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

W ramach pierwszego etapu rewitalizacji Dolnego Miasta przystosowano budynek mieszkalny przy ul. Dobrej do pełnienia funkcji Lokalnego Centrum Kultury, przebudowano budynek Centrum Współczesnej Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1, wyremontowano również część ulic i chodników. Nowy blask zyskała m.in. ul. Łąkowa. Warto dodać, że przebudową objętych zostało także 31 budynków mieszkalnych. Warto dodać, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 oprócz Dolnego Miasta zrewitalizowane zostaną również: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm.

 

Przypomnijmy, że rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku, projekt realizowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, został zwycięzcą konkursu RegioStars 2016 w kategorii „CityStar - zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji".

www.drmg.gdansk.pl

 

opal copy