Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

„Dla ludzi i środowiska”

Fot. Włodzimierz Amerski 215 copy

Dla ludzi i środowiska”- to tytuł najnowszej książki autorstwa redaktora Tomasza Słomczyńskiego, a wydanej staraniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Książkę zaprezentowano podczas seminarium pt. „Zrównoważony rozwój województwa pomorskiego - rola WFOŚiGW w Gdańsku”, jakie odbyło się 25 maja 2017 w nowej siedzibie WFOŚiGW przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku Książkę można nabyć zamawiając poprzez internet.

Fot. Włodzimierz Amerski 198

Pod tym też samym hasłem przez prawie ćwierć wieku pracownicy Funduszu działali na rzecz dobrych warunków do życia dla mieszkańców województwa pomorskiego. Jak w słowie wstępnym twierdzi Danuta Grodzicka-Kozak, prezes Funduszu, wspierano finansowo budowę oczyszczalni ścieków, ujęć wody, punktów selektywnej zbiórki odpadów, rozwój sieci ciepłowniczej, wałów przeciwpowodziowych, ale także rewitalizację zieleni i parków, budowę zielonych szkół oraz ochronę rezerwatów przyrody. Dzięki środkom unijnym w wysokości około miliarda złotych, Fundusz zaangażował się w szereg przedsięwzięć z obszaru gospodarki wodno-ściekowej. Realizowane były one na terenie całego województwa pomorskiego, często między różnymi gminami.

Fot. Włodzimierz Amerski 203

W książę są zawarte opisy wielu inwestycji związanych z ochroną naszego środowiska, a współfinansowanych przez Fundusz. Zostały one opisane językiem przystępnym i zrozumiałym nawet dla laika. W książce znajdziemy opisy m.in. nowej ekologicznej siedziby WFOŚiGW w Gdańsku, na której zamontowano prawie 250 m kw paneli słonecznych, a ich łączna moc to blisko 40 kW, co znacząco wpływa na oszczędności podczas eksploatacji budynku. Dzięki Funduszowi dokonano termomodernizacji pomorskich szpitali, modernizacji oświetlenia węzła Kowale, , zainstalowano pompy wodne, a w okolicy Przejazdowa zbudowano farmę fotowoltaniczną z 6292 panelami o łącznej mocy 1,626 MWp. Instalacja będzie produkować około 1,5 GWh energii rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie około 720 przeciętnych gospodarstw domowych. Wiele przedsięwzięć jest związanych z ochroną i polepszaniem jakości wódy pitnej.

Fot. Włodzimierz Amerski 207

Podczas seminarium przypomniano zaproszonym gościom, że około jednej trzeciej powierzchni naszego województwa, to obszary chronione. Mamy dwa parki narodowe Słowiński oraz Bory Tucholskie. Dziewięć parków krajobrazowych, dwa rozciągające się na sąsiednie województw. Dla ochrony fauny i flory województwa pomorskiego wyznaczono rezerwaty o obszary Natura 2000. Jesteśmy jednym z regionów o największej liczbie jezior. Tylko tych, których powierzchnia przekracza hektar, jest ponad tysiąc.

Fot. Włodzimierz Amerski 207

Podczas seminarium prezes WFOŚiGW w Gdańsku Danuta Grodzicka-Kozak, oznakę Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP wręczył Jerzy Gębara, komendant Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej FUNKA w miejscowości Charzykowy koło Chojnic.

Fot. Włodzimierz Amerski 214

Oznaka została wręczona za wspieranie przez WFOŚiGW w Gdańsku przedsięwzięć ekologicznych realizowanych wśród harcerzy.

 

Włodzimierz Amerski

 

opal copy